Deltakere søkes til studie om strømmetjenester og medievaner

stream3I løpet av få år har strømmetjenester for musikk, litteratur og TV/film-innhold blitt stadig vanligere. Men hva velger vi å lese, lytte til og se på når “alt” er tilgjengelig alltid?

Jeg søker etter deltakere som ønsker å delta i et ca. 60 minutters langt intervju om strømmetjenester og medievaner.  Deltakere må ha noe erfaring med minst en type strømmetjeneste (f.eks. Storytel, Spotify, Tidal, Netflix, HBO Nordic, Sumo, tv.nrk.no). Intervjuene foregår i Oslo, men du bestemmer tid og sted. Deltakere får et gavekort på 500 kroner fra presentkort.no som takk for hjelpen.

Send meg en e-post (marika.luders@media.uio.no) eller SMS (9952 5206) hvis du er interessert i å være med!

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning. Intervju-data vil bli brukt i publikasjoner på konferanser og i vitenskapelige tidsskrifter, men ingen av deltakerne vil kunne gjenkjennes. I slike publikasjoner vil vi referere til deltakerne med fiktive navn.

Denne studien gjennomføres i forbindelse med forskerprosjektet Streaming the culture industries. Analyzing the technologies, practices and value networks of streaming media services (STREAM) (2017-2021) ved Universitetet i Oslo. STREAM er finansiert av Norges forskningsråd.